Boezemkerk
Wijkgemeente te Ridderkerk Bolnes
Banner

Contactmiddag

In het winterseizoen wordt gemiddeld één keer per maand op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur een contactmiddag georganiseerd. Ouderen en alleenstaanden unnen daar elkaar ontmoeten. Een en ander onder leiding van ds. J.W.J. Guis.

Er wordt begonnen met een meditatief gedeelte, waarin een Bijbelgedeelte wordt overdacht. Daarna is er een gedeelte dat elke keer anders wordt ingevuld, bijv. met informatie via beeld en geluid, door een (gast)spreker van binnen of buiten de wijkgemeente of door gezamenlijk (creatief) bezig te zijn.

In de maand december is er een Kerstviering van 11.00 tot 15.00 uur. Daarin is naast een meditatie veel samenzang. Ook gebruiken we met elkaar een uitgebreide broodmaaltijd. Daarnaast worden enkele gedichten en een verhaal voorgedragen. Doorgaans is er ook een bijdrage van een koor of wordt de zang door één of meer musici begeleid. Dit programmaonderdeel vindt plaats in de kerkzaal.

In de week na Pasen is er een Paasviering van 11.00 tot 15.00 uur met een vergelijkbare invulling.

Da data voor de contactmiddagen staan in de agenda.

Beheer