Boezemkerk
Wijkgemeente te Ridderkerk Bolnes
Banner

Vrouwen-Bijbel-Gesprekskring

In het voorjaar van 2005 is de Vrouwen-Bijbel-Gesprekskring gestart. Mevrouw Van den Born is de initiatiefneemster geweest van onze Gesprekskring. Eenmaal per maand op woensdagavond komen er zo'n 10 tot 15 vrouwen samen in het verenigingsgebouw om een gedeelte uit de Bijbel met elkaar te lezen. We beginnen om 19.45 uur. Aan de hand van een Bijbelstudieboekje bespreken we een aantal vragen over een Bijbelgedeelte.

In het seizoen 2018/2019 hopen we het boekje "Ontmoeten of voorbijgaan" geschreven door Ds. H. Harkema met elkaar te bestuderen en te bespreken. Centraal staat de vraag: voor wie mag ik een naaste zijn? We mogen met elkaar van Christus leren wat het inhoudt om onze naasten lief te hebben. Dat is zoveel rijker dan altijd maar met ons oordeel klaar te staan. Ieder seizoen wordt er door enthousiaste leden van de kring een uitje georganiseerd.

Voor de data: zie de agenda. Wie mee wil doen is van harte welkom! Heeft u vragen over onze kring? Neem dan contact op.

Beheer